Étudier à l’étranger en études nordiques

Coordinateurs

Christian Bank PEDERSEN (Danemark)
Rea PELTOLA (Finlande, sauf Åbo)
Annelie JARL IREMAN (Suède et Åbo)
Simon LEBOUTEILLER (Islande et Norvège)

Horaires et accès

lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 16h
vendredi de 9h à 11h30
bureau Li 138

DestinationSitePlaces offertesDurée (en mois)
DANEMARK  
Aarhuswww.au.dk19
Copenhaguewww.ku.dk19
FINLANDE  
Helsinkiwww.helsinki.fi/yliopisto/110
Joensuuwww.uef.fi110
Jyväskyläwww.jyu.fi110
Tamperewww.tuni.fi110
Åbo (Turku)www.abo.fi19
ISLANDE  
Reykjavíkwww.hi.is 19
NORVÈGE  
Bergenwww.uib.no (convention interuniversitaire) 
Tromsøwww.uit.no210
Kristiansandwww.uia.no29
Oslowww.uio.no19
Hamarwww.inn.no210
SUÈDE  
Linköpingwww.liu.se210
Umeåwww.umu.se19
Stockholmwww.su.se110
Mobilité internationale étudiante : Erasmus+